صفحه نخست | تماس | English

معرفی

باشگاه ورزشی و بدنسازی شاهين به عنوان بهترين باشگاه در تهران شناخته شده است. شاهين از سال 1944 و در ابتدا به عنوان باشگاه فوتبال مشغول خدمت گذاری به جامعه می باشد. در سال 2002 تسهيلات ورزشی عظيم و مدرنی در قسمت شمالی زمين اين باشگاه ساخته شده و اکنون شاهين به عنوان بهترين مرکز ورزشی در ايران به خود مباهات می کند. هدف ما فراهم نمودن بهترين سرويس برای مشتريان می باشد تا آنها را به اهداف ورزشي شان رسانده و بدينوسيله بهزيستی اجتماع را فراهم نمائيم.