صفحه نخست | تماس | English

ساعات

ساعتهای عادی

به منظور اطلاع از ساعتهای کاری باشگاه در ماه مبارک رمضان با ما تماس بگيريد، زيرا بصورت ساليانه متغير خواهد بود.

شنبه تا پنجشنبه
خانمها                      آقايان
14:00 - 08:30          23:00 - 17:00

جمعه
خانمها                      آقايان
09:30 - 08:30          17:30 - 16:00
11:30 - 10:00          19:30 - 18:00
13:30 - 12:00          21:30 - 20:00

ساعات کار استخر روباز

فهرست ذيل ساعتهای کار استخر روباز می باشد. اين استخر فقط در طول تابستان داير می باشد. لطفاّ برای اطلاع از تاريخ بازگشايی با باشگاه شاهين تماس بگيريد.

شنبه تا جمعه
خانمها                      آقايان
10:30 - 09:00          17:30 - 16:00
12:30 - 11:00          19:30 - 18:00
14:30 - 13:00          21:30 - 20:00