صفحه نخست | تماس | English

عضويت

از گريز کامل لذت ببريد. آرامش پيدا کنيد، از فارغ بودن از استرسها لذت ببريد و بگذاريد ذهنتان بياسايد. ما محيطی ايده آل در اختيارتان قرار می دهيم تا به سلامت شما افزوده و به بدنتان جان تازه ای بخشيم. با غوطه ورشدن دراستخر سرپوشيده سرحال شويد، درسالن بدنسازی ورزش کنيد يا تنها به تبخيرعضه ونگرانيهايتان درسونای خشک يا بخار بسنده کنيد. بگذاريد تمام استرسها از بدنتان شسته شود.

چرا شاهين را انتخاب کنيم؟

ساعتهای کاری مناسب:
اعضای شاهين قادرند از امکانات مجموعه بصورت نامحدود در طول هفته استفاده کنند. ما مانند ساير باشگاهها استفاده اعضاء را به دو يا سه روز در هفته محدود نمی سازيم.

قابليت انتقال عضويت:
اگر هر يک از اعضا به هر دليل قادر به استفاده از مابقی مدت عضويت خود نباشد، می تواند زمان باقيمانده را به شخص ديگری منتقل نمايد.

قابليت تعليق عضويت:
درصورتی که اعضا نتوانند حداقل به مدت يک ماه از مجموعه استفاده نمايند، قادرند عضويت خود را به تعليق درآورند.

تعهد باشگاه در قبال کودکان و خانواده ها:
در باشگاه ما متعهديم محيطی امن و دوستانه مطابق با نيازهای جامعه فراهم نمائيم. اگر خواهان برنامه های خانوادگی، کلاسهای آموزشی برای گروههای سنی مختلف و يا نگهداری از کودکتان می باشيد، باشگاه شاهين قادراست نياز شما را مرتفع نمايد. همچنين ما آماده پذيرش نظريات و پيشنهادات شما می باشيم.

حق عضويت ماهيانه مناسب:
باشگاه شاهين تلاش دارد تا حق عضويت ماهيانه را در حد امکان مناسب نگه دارد. با عضويت در شاهين شما می توانيد از صدها ساعت فعاليتهای سالم و آرامش بخش بهره مند شويد. عضويت خانوادگی با تخفيف ارائه می گردد.

نيل به اهداف:
چه بخواهيد لاغر شويد، عضله بسازيد، دردهايتان را تسکين دهيد و يا فقط احساس سلامت و آرامش بيشتر نمائيد، کارکنان ما برنامه ای مخصوص برای شما تدارک خواهند ديد.

قيمت:
در صورت تماس با شماره تلفن 5- 77253243 (021)، نماينده ای از شاهين با کمال ميل شما را ياری خواهد نمود.