صفحه نخست | تماس | English

بدنسازی

معمولاّ سه نوع تمرينات بدن سازی وجود دارد که ورزشکاران عموماّ به آنها می پردازند: تمرينات هوازی، تمرينات با وزنه و تمرينات ايستگاهی. نوع ورزش مناسب شما کاملاّ بسته به اين است که چه هدفی را دنبال می کنيد و يا به دليل مصدوميت، محدوديت خاصی داريد. مربيان مجرب ما به شما کمک خواهند کرد تا ورزشهای مناسب خود را مشخص نمائيد. بخشهای ذيل انواع مختلف تمرينات را با جزئيات بيشتر شرح خواهند داد.

تمرينات هوازی
تمرينات با وزنه
تمرينات ايستگاهی