صفحه نخست | تماس | English

تمرينات با وزنه

هوازی | با وزنه | ايستگاهی


کار با وزنه فوايد بيشماری دارد. اين تمرينات ضمن افزايش قوای عضلانی و اعتماد به نفس، فوايد ذيل را نيز دارا می باشند.

• طرز ايستادن، تعادل و هماهنگی را بهبود می بخشد.

• افزايش روحيه.

• استقامت عضلانی را بهبود می بخشد.

• ضعف طبيعی سيستم متابوليک را جبران می نمايد.

• تقريباً روی تمام 650+ ماهيچه تأثير مثبت دارد.

• موجب می گردد كمر كمتر دچار آسيب شود.

 

Smith Station Incline Bench

تمرينات با وزنه در مجموعه شاهين

ما در مجموعه شاهين دارای بيش از 40 نوع دستگاه مدرن و انواع پيشرفته ترين دمبلها و هالترهای آزاد مي باشيم. مربيان ما در تمام مراحل تمرين شما را همراهی خواهند کرد تا به نتايج دلخواه خود برسيد.

کوفتگی های عضلانی

دردناكی عضله كه عمدتاً يك يا دو روز پس از فعاليت رخ می دهد، نتيجه تحريک بافت ميكروسكوپی عضله يا بافت پيوندی می باشد. اين دردها و کوفتگی ها جزئی بوده و به سادگی نشان دهنده اين مطلب هستند كه ماهيچه ها در حال سازگار شدن با رژيم بدنسازی شما می باشند.

ما رهنمود های ذيل را در مورد مسئله درد عضلانی توصيه می نمائيم:

درد را به عنوان عامل بازدارنده تفسير ننماييد. برخی مردم تصور می كنند ورزش كردن كار آنها نيست زيرا كار دردناكی است. قضيه به اين شكل نيست. درد فقط به اين خاطر ايجاد می گردد كه عضله در حال يادگيری چيز جديدی می باشد و فوايد ورزش ارزش ناراحتی های اوليه را دارند.

حركات كششی آرام می توانند به بازگشت حالت انعطاف پذيری كمك نمايند.

ماساژ نيز ممكن است موجب تسكين درد گردد

استفاده از پماد يا يخ و همچنين غوطه ور شدن در آب گرم می تواند موقتاً موجب تسكين شود.

هيچگونه مدرك علمی در مورد مؤثر بودن درمان های گياهی موجود نمی باشد، اما محصولات حاوی ايبوپروفن ممكن است در كاهش ناراحتی مؤثر باشند. بهترين نوع درمان اين است كه چند روزی را سخت نگيريد تا بدنتان سازگاری پيدا كند.

به دليل دردناكی عضله از فعاليت كردن اجتناب ننماييد. در واقع فعال نگاه داشتن ماهيچه با ورزش های سبك می تواند سودمند باشد.

در مورد درد عضله با مربی بدنسازی خود صحبت كنيد. احساس درد، به خصوص پس از حركات جديد طبيعی است، اما اگر نگران اين موضوع هستيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با پزشك يا مربی خود صحبت نماييد.

گرفتگی عضله

گرفتگی عضله، تنش و انقباض غير ارادی عضلات عمدتاً در انتهای يك تمرين طولانی يا مسابقه رخ می دهند. از نقطه نظر سنتی، تصور بر اين است كه گرفتگی ناشی از دست دادن آب يا به هم خوردن تعادل الكتروليت (از دست دادن نمك بدن از طريق تعريق) می باشد، اما مسئله هميشه به اين صورت نيست.

ورزشكاران تنها كسانی نيستند كه گرفتگی دردناك عضله را تجربه می كنند. موسيقيدانان هم اغلب دچار گرفتگی می شوند، اما آنها زياد تعريق ندارند. گرفتگی بيشتر نتيجه استفاده مداوم از يك عضله است به طوری كه آن عضله خسته شود. اين امر سبب فعاليت عصبی غير طبيعی می گردد كه در نتيجه آن انقباضات غير ارادی عضلات رخ می دهند. همچنين برخی فاكتورهای ناشناخته نيز در گرفتگی عضله دخالت دارند. برای مثال، اگر تمام بدن آب از دست داده است، چرا تنها يك عضله گرفتگی پيدا می كند؟ محققين علاقه مند به حل اين معضل هستند. اين مسئله باعث می شود تصور نماييم كه دليل گرفتگی، خستگی عضله می باشد.

برای گرفتگی عضله درمانی وجود ندارد، اما ما پيشنهاد می كنيم:

بطور منظم حركات كششی انجام دهيد، بدنتان همواره دارای آب كافی باشد، يك رژيم متعادل را رعايت نماييد و شرايط ورزش كردن را دارا باشيد.
زمانيكه گرفتگی رخ می دهد، عضله را تا هنگاميكه گرفتگی رفع شود در حالت كشش نگاه داريد.

سوالات متداول

س.

چگونه از دستگاه خاصی استفاه کنم؟

  ج.

مربيان باشگاه شاهين با کمال ميل به سؤالات شما پاسخ خواهند داد.
 

س.

از چه کسی می توانم در مورد برنامه تمرينات با وزنهُ خود سئوال نمايم؟

  ج.

می توانيد از هريک از مربيان باشگاه کمک بگيريد و يا سئوال خود را برای ما توسط پست الکترونيک ارسال نمائيد.
 

س.

چند وقت يکبار بايد ورزش کنيم؟

  ج.

بهتر است که ورزش را به نوبت عوض کنيد. مثلا ً يک روز روی بالاتنه و روز ديگر برروی پاها و رانهای خود کار کنيد. بايد حداقل دو روز در هفته به بدن خود استراحت بدهيد.
 

س.

من در عضلات خود احساس سوزش می کنم، آيا طبيعی است؟

  ج.

دراکثر مواقع بله. احساس سوزش در واقع در نتيجه کشش يا پاره شدن عضلات ايجاد می شود. اگر درد ادامه پيدا کرده و يا غير قابل تحمل شد به دکتر مراجعه نمائيد.
 

ARMANI Armani is replica watches uk the world famous fashion brand, in 1975 by the replica watches fashion designer Giorgio Armani (Giorgio Armani) was swiss replica watches founded in Milan, Italy. The Armani brand logo is made up of an eagle that looks right at right. Eagle symbolizes the uk replica watches brand's highest quality, excellence and skill, from which it is a permanent symbol. This Armani watch receipt under a single by 300 yuan! Is definitely the identity of the best choice!