صفحه نخست | تماس | English

ورزشهای آبی خانمها

بدنسازی خانمها | ورزشهای آبی خانمها | آقايان | کودکان


آبدر مانی

ايده آل برای سالخوردگان، افراد مبتلا به آرتروز و بيمارانی که دوران بازپروری خود را سپری می کنند. اين کلاس بر روی تقويت و کشش عضلاتی که مفاصل را نگه می دارند متمرکز شده و باعث افزايش کلی دامنهٌ حرکت می گردد. کلاس آب درمانی برای اکثريت ميانسالان طراحی شده و ورزشها بصورتی انجام می گيرند که سلامتی، ايمنی و لذت ذهنی شما را فراهم نمايند.

 

ايروبيک در آب

ايروبيک در آب روشی عالی برای تناسب اندام می باشد. شناور بودن بر روی آب از وارد شدن ضربه بر عضلات و مفاصل کاهيده و در عين حال ورزشی بی نظير می باشد. اين کلاسها که دارای مراحل مختلف می باشند، بر روی روش و تکنيک صحيح و ايمنی تأکيد دارند. از ويژگيهای آب در زمينهُ کارديو و تناسب اندام بهره گيريد تا به ورزشی برای کل بدن دست يابيد. به اين ورزش که فشار کمی بر بدن وارد کرده و در عين حال سخت ولی آرامش دهنده می باشد، بپردازيد.

 

شنا

شنا به عنوان يکی از بهترين ورزشها شناخته می شود. باشگاه شاهين کلاسهای گروهی و خصوصی آموزش شنا از مبتدی تا پيشرفته را ارائه می دهد.